Doradztwo i konsulting

Wspieramy naszych Klientów w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich i innych na realizację projektów.
Usługi doradcze
Usługi doradcze
Monday, October 31, 2016

W zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu bezzwrotnych dotacji oferujemy następujące usługi:

1. Rozpoznanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć i wybór najlepszego źródła finansowania.

2. Sporządzanie dokumentacji związanej z procesem aplikowania:

• wniosek o dotację wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami,
• biznes plan (względnie studium wykonalności),
• dokumenty niezbędne dla banku (jeśli bank uczestniczy w procesie wnioskowania),
• pomoc przy kompletowaniu wszystkich dokumentów,
• studia wykonalności.

3.  Pomoc przy realizacji oraz rozliczeniu projektu:
• kontrolowanie przebiegu realizacji projektu,
• pomoc przy procedurach przetargowych, sporządzanie SIWZ,
• przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu,
• przygotowywanie wniosków o płatność.