Systemy informatyczne

Oferujemy maszym klientom kompleksowe rozwiązania.
Zdalne wsparcie
Zdalne wsparcie
Monday, October 31, 2016

Zdalne świadczenie usług serwisowych odbywa się poprzez połączenie naszego konsultanta z komputerem użytkownika. Połączenie zdalne umożliwia szybkie zlokalizowanie źródła problemu oraz jego skuteczną naprawę, niezależnie od miejsca, w którym znajduję się klient.
Usługi pomocy zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji pozwalających na bezpieczny dostęp do komputerów z systemami Windows, Mac i Linux. Aplikacja zapewnia bezieczeństwo połączenia. TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL.
Podczas konsultacji zdalnych z wykorzstaniem aplikacji, użytkownik widzi wszystkie czynności, które konslutant wykonuje na komputerze klienta.

Rozwiązania autorskie
Rozwiązania autorskie
Monday, October 31, 2016

Nasze rozwiązania autorskie uzupełniają i rozszerzają funkcjonalność oferowanego przez nas oprogramowania.
Proste i intuicyjne, sprawiają, że dostarczamy skutecznych narzędzi do zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze usprawniania różnych procesów.

Rozwiązania firm partnerskich
Rozwiązania firm partnerskich
Monday, October 31, 2016

Oferujemy rozwiązania firm partnerskich w zakresie oprogramowania:
- antywirusowego,
- do zarządzania infrastrukturą IT,
- do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i systemów,
- systemów ERP,
- systemów zarządznia produkcją.