Rozwiązania dedykowane i wirtualne

Dostarczamy i wdrażamy profesjonalne rozwiązania terminalowego dostępu do zdalnych pulpitów lub aplikacji w oparciu o publiczne lub prywatne środowiska sieciowe.
Dostęp zdalny do aplikacji firmowych
Dostęp zdalny do aplikacji firmowych Posted on Tuesday, November 01, 2016

Zapewniamy wybór najleprzych rozwiązań zdalnego dostępu do aplikacji firmowych przy zachowaniu równowagi pomiędzy zapotrzebowabiem zasobów a ceną oferowanych usług.
Maszyny wirtualne
Maszyny wirtualne  Posted on Tuesday, November 01, 2016

Dzieki wielotniemu dośwaidczeniu we wdrażaniu systemów rozproszonych oprartych o systemy operacyjne firmy Microsoft. Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania serwerów dedykowanych lub wirtualnych. umożliwiących zdalną pracę.
Partner