Polityka prywatności
Polityka prywatnościOświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie enova.boi.pl przygotowane zostało przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemu ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie online:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis boi.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?
Serwis enova.boi.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.
W niektórych przypadkach (np. formularze kontaktowe) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości.
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis boi.pl.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu boi.pl
Okazjonalnie witryna enova.boi.pl wykorzystuje pliki "ciasteczka", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Ciasteczka" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "ciasteczka" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.
Witryna boi.pl wykorzystuje ciasteczka, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej pobieranych programów).

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych realizowanych na stronach boi.pl?
Nasz serwis wykorzystuje formularz kontaktowy, który umożliwiają klientom bezpośrednie kontaktowanie z naszą firmą w sprawach dotyczących zamówień lub zapytań o produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak: adresy poczty elektronicznej, nazwy podmiotów, i imiona i nazwiska użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji procesu wymiany informacji oraz udzielania odpowiedzi a w uzasadnionych przypadkach do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, od niektórych naszych partnerów. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Serwis enova.boi.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia
Witryna enova.boi.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług
Witryna enova.boi.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.
Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: biuro@boi.pl

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@boi.pl.

Powrót